REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BICEPSSHOP.NL

 

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Bicepsshop z siedzibą w Tilburg 5025 JK, Holland, Korvelseweg 114
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w EURO (zawierają podatek VAT – BTW).
 6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 1. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 2. Klient ma możliwość wyboru smaku odżywki podczas odpowiedni przycisk w karcie produktu.
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz wykonać ewentualne kroki dodatkowe potrzebne do potwierdzenia zamówienia,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 1. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 3. Klient korzystając z promocji w sklepie nie może korzystać już z kodów rabatowych, jakie posiada. Jeśli klient wpisze kod rabatowy do produktów znajdujących się w promocji i system podliczy mu zniżkę jest ona sprzeczna z regulaminem i w takim przypadku cena, którą klient będzie musiał zapłacić to cena produktu minus procent promocyjny, zależny od konkretnej promocji. Produkty promocyjne nie mogą być łączone w żaden sposób z kodami rabatowymi, chyba że sklep postanowi inaczej, w przypadku konkretnej promocji.
 4. Promocje procentowe na zakup pojedynczego zakupu nie łączą się z promocją procentową na zakupy kwotowe, co oznacza, że jeśli kupujemy za kwotę x, na którą przysługuje rabat x% to nie łączy się to z promocją pojedynczego produktu na x%, chyba że sklep postanowi inaczej, w przypadku konkretnej promocji

§3
Płatności

  

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. za pobraniem – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
  2. przelewem na numer konta bankowego dla przelewów zagranicznych:
   • NL44 INGB 0008 2087 26
   • BIC: INGBNL2A
    – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
    UWAGA !!!
    PROSIMY WSZYSTKICH KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH PRZEDPŁATY ZA ZAMÓWIONY TOWAR O PODAWANIE W TYTULE PRZELEWU NR ZAMÓWIENIA .
    POZWOLI NAM TO W SZYBKI SPOSÓB ZIDENTYFIKOWAĆ WPŁATĘ
  3. kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
  4. przez system płatności On – line – Klarna – zgodnie z regulaminem dostawcy systemu,
  5. w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
 1. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. Wysyłka towarów możliwa jest na terenie HOLANDII, BELGII i NIEMIEC.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż on-line i za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm.

§5
Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 3. Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
 4. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością. Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
 5. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie według szablonu dołączonego do Twojej faktury (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,45,865,12,1,wzor-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy-zawartej-na-odleglosc.html), w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.
 6. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
 7. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 8. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt, pokrywając koszt przesyłki.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
 10. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 11. nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 12. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 13. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 14. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 15. dostarczania prasy,
 16. usług w zakresie gier hazardowych.

§7
Ochrona prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników sklepu internetowego BICEPSSHOP.NL jest Bicepsshop, Tilburg 5025 JK, Holland, Korvelseweg 114, BTW (NIP) : NL002459414B68, KvK (REGON) : 71129219
 2. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sklep danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Klientom w zakresie ochrony dotyczących go danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 4. Klient przed założeniem konta użytkownika lub dokonaniem zakupu ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Sklep, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Klienta. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do prawidłowej rejestracji oraz uwierzytelnienia Klienta w Sklepie.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
e-mail: contact@bicepsshop.nl
tel +31 618 701 606/ +48 500 170 813

Z poważaniem,
Bicepsshop.nl

 

0
Powrót do góry

Szukaj produktów

Produkt został dodany do Twojego koszyka